Přejít na obsah
  Výdaje a příjmy za likvidaci odpadů
  2021

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2024: 

nemění se oproti roku 2023:                                                                                                                                                      700 Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci.                                                                                                                      700 Kč pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které      není přihlášená žádná fyzická osoba a je na území obce. 

  • Poplatek je splatný nejpozději do konce března.

  • Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadě vydána známka na popelnici.

  • Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet. Preferujeme platbu převodem.

    Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 25727601/0100

    Jako Variabilní symbol použijte číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.

Svoz komunálního odpadu

probíhá každý čtvrtek v lichém týdnu.


Svoz nebezpečného odpadu

  • termín bude včas zveřejněn v aktualitách

Svoz probíhá v areálu bývalého kravína.

V rámci sběru NO je proveden i zpětný odběr elektrozařízení. Podmínkou pro jeho realizaci je, že elektrozařízení je kompletní.


Velkokapacitní kontejner

  • termín bude včas zveřejněn v aktualitách

Kontejner je umístěn v bývalém kravíně.


Kontejner na BIO odpad je umístěn na ČOV

Po domluvě na OÚ je přístupný po celý rok.


Železný a kovový šrot

Železný a kovový šrot lze po domluvě na Obecním úřadě uložit v bývalém kravíně.

Na drobné kovy je černý kontejner umístěn u bývalého kravína.