Přejít na obsah

Borovnický klub seniorů je velmi aktivní.

Pořádá pravidelné schůzky v klubovně, výlety, opékání buřtů a spoustu dalšího.

Rádi přivítáme do našeho klubu nové členy.