Přejít na obsah
 • Poplatek za svoz komunálního odpadu

  Poplatek činí 1200 Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci a pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.                                                                                                                                            Fyzická osoba přihlášená v obci má úlevu na poplatku ve výši 500Kč, to znamená že pro tuto osobu je poplatek 700 Kč.                                                                                                                                                                Pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, v které není přihlášená žádná fyzická osoba a je na území obce je poplatek 1200Kč.

 • Poplatek je splatný nejpozději do konce března.

 • Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadě vydána známka na popelnici.

 • Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet. Preferujeme platbu převodem.

  Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 25727601/0100

  Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.

Svoz nebezpečného odpadu

se bude konat:

 • termín bude včas zveřejněn

V rámci sběru NO je proveden i zpětný odběr elektrozařízení. Podmínkou pro jeho realizaci je, že elektrozařízení je kompletní.

Velkokapacitní kontejner

 • termín bude včas zveřejněn

Kontejner bude umístěn v bývalém kravíně.

Otevřeno vždy ve středu a sobotu od 16 do 17 hod.

Kontejner na BIO odpad je umístěn na ČOV

Po domluvě na OÚ je přístupný po celý rok.

Železný a kovový šrot

Železný a kovový šrot lze po domluvě na Obecním úřadě uložit v bývalém kravíně.

Na drobné kovy je černý kontejner umístěn u bývalého kravína.

Svoz komunálního odpadu

Se koná každý čtvrtek v lichém týdnu.