Přejít na obsah

Svatovítská pouť 2021


V sobotu 19.6.2021 se konalo pouťové odpoledne u mlýna.
Pro děti byla připravena překážková dráha. Za odměnu si na konci dráhy mohly ze stromu utrhnout pouťový perník.
Zábavu doplnili sokolníci s ukázkou dravců, malování na obličej, ukázka práce mistra kováře, prodej keramiky, cukrové vaty, kamenů a šperků.
Nechyběl prodej piva, nápojů, klobás, koláčů a preclíků.
Během celého odpoledne také probíhala komentovaná prohlídka interiéru mlýna.
Sešlo se spoustu dospělých i dětí.
Děkujeme všem, co v tom velkém, letním horku přišli a věříme, že jste si odpoledne užili.
Na závěr bychom poděkovali lidem za spolupráci při přípravě akce, pomoci během celého dne a závěrečného úklidu:
Dana a Jakub Vočkovi, Ing. Lucie Bartošová, Martin Kühnel, Jiří Chvojka a členové spolku Větrák, Kája Minaříková, Iva Vočková, Martin a Monika Vočkovi, Jana a Jana Kühnelovi, Klára a Vojta Vočkovi, Víťa a Markéta Vočkovi, všem prodejcům a dalším co s přípravami pomohli.
Za finanční podporu a zapůjčení mobiliáře děkujeme Obci Borovnice.
Budeme se těšit opět za rok na Svatovítské pouti u mlýna.

Galerie