Přejít na obsah

,,Galvanovna Borovnice" Závěr zjišťovacího řízení

 Eva Tajbrová  12. ledna 2023

Do listinné podoby závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v Borovnici v úředních dnech(pondělí,středa) v 9:00- 16:00 hodin.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1071. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnou také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906,

Ing. Zamastilová, tel. 720 044 981.

Aktuality