Přejít na obsah

Kontejner na objemný odpad - 16., 20. a 23.10.2021 (16:oo - 17:oo hod.)

 Eva Tajbrová  Důležité

Otevřen je ve středu 20.10. a v sobotu 23.10. vždy v 16:oo - 17:oo hod. v bývalém kravíně. Objemný komunální odpad je nutné předávat pouze v tyto dny OSOBNĚ do kontejneru. Není dovoleno odkládat odpad nikam jinam.

Co lze ukládat do kontejneru uvedeno v příloze.

Aktuality