Přejít na obsah

Poplatek ze psů

 Martin Kühnel
 • Poplatek ze psů

  Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Borovnice. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  a) za prvního psa 200 Kč,

  b) za prvního psa v bytových domech s čtyřmi a více byty 600 Kč,

  c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,

  d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech s čtyřmi a více byty 900 Kč,

  e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč,

  f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 300 Kč.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2021


 • Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet. Preferujeme platbu převodem.
 • Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 25727601/0100

  Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.

Aktuality