Přejít na obsah

Opis vodoměrů

 Martin Kühnel  Důležité

OÚ Borovnice oznamuje občanům, že zaměstnanec obecního úřadu bude do konce měsíce listopadu provádět opisování konečných stavů vodoměrů.

Žádáme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům.

V případě nepřítomnosti Vás žádáme, abyste konečný stav vodoměru nahlásili na Obecní úřad.

Aktuality