Přejít na obsah
 • Poplatek za svoz komunálního odpadu

  Výše poplatku je stanovena na částku 550 Kč za osobu trvale žijící v obci a za rekreační objekt.

  Poplatník:

  a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2021.

  Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadě vydána známka na popelnici pro rok 2021.

 • Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet. Preferujeme platbu převodem.

  Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 25727601/0100

  Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.

 

 

Svoz nebezpečného odpadu

se bude konat:

termíny budou včas zveřejněny

Zastávky:

 • 9:00 - 9:15 restaurace u Myšáka
 • 9:20 - 9:35 u kostela
 • 9:40 - 9:55 u prodejny
 • 10:00 - 10:15 u čp. 135

V rámci sběru NO je proveden i zpětný odběr elektrozařízení. Podmínkou pro jeho realizaci je, že elektrozařízení je kompletní.

Velkokapacitní kontejner

 • termíny budou včas zveřejněny
 •  

Kontejner bude umístěn v bývalém kravíně.

Otevřeno vždy ve středu a sobotu od 16 do 17 hod.

Kontejner na BIO odpad je umístěn na ČOV

Po domluvě na OÚ je přístupný po celý rok.

Železný a kovový šrot

Železný a kovový šrot lze po domluvě na Obecním úřadě uložit v bývalém kravíně.

Svoz komunálního odpadu

Se koná každý čtvrtek v lichém týdnu.