Přejít na obsah

Místní poplatky

V obci se vybírají tyto poplatky:

  • Poplatek ze psů
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství
  • Poplatek ze vstupného
  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Poplatek za hrobové místo
  • Poplatek z pobytu
  • Poplatek za vodné a stočné

Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě a nebo elektronicky převodem na bankovní účet:

  • Bankovní spojení: Komerční banka
  • Číslo účtu: 25727601/0100

Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.