www.volby.cz www.czso.cz

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2.10. – 3.10.2020

Výsledky hlasování

Obvod: 39 – Trutnov

Obec: Borovnice

Výsledky hlasování – Obec Borovnice – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 1 1 100,00 299 93 31,10 93 88 94,62
2. kolo 1 1 100,00 298 28 9,40 28 28 100,00

Výsledky hlasování – Obec Borovnice

Popis tabulky Tabulka zobrazuje výsledky hlasování. Postupující kandidát je označen znakem plus před svým číslem, zvolený kandidát je označen hvězdičkou. Nepostupující kandidáti mají místo počtu a % hlasů znak velké X.
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
*1 Sobotka Jan Ing. STAN STAN BEZPP 27 23 30,68 82,14
2 Slavka Michal SPD SPD SPD 10 X 11,36 X
3 Sovová Klára Mgr. ODS ODS ODS 21 X 23,86 X
+4 Jarolím Jan Ing. ANO ANO ANO 30 5 34,09 17,85
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát