Přejít na obsah

Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Eva Tajbrová-starostka

Martin Vočka - místostarosta a předseda výboru pro životní prostředí

Ing. Lucie Bartošová - předsedkyně finančního výboru

Dana Vočková - předsedkyně kontrolního výboru

Hana Votočková - předsedkyně sociální komise

Martin Kühnel - administrátor webových a facebookových stránek obce, tvorba obecního zpravodaje

Bohuslava Hrdinová - zapisovatelka zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva

Finanční výbor

Ing. Lucie Bartošová - předsedkyně

Monika Vočková

Eva Stránská

Kontrolní výbor

Dana Vočková - předsedkyně 

Jan Chvojka

Jakub Vočka

Sociální komise

Hana Votočková - předsedkyně

Lidmila Pudilová

Margit Votočková

Ludmila Pilařová

Libuše Trejbalová

Obecní úřad

Eva Tajbrová - starostka 

Kontakt: tajbrova@borovnice.cz, mobil: 724 180 864

Martin Vočka - místostarosta

 

Bohuslava Hrdinová - účetní obce

Kontakt: obec@borovnice.cz, tel: 499 691 281