Přejít na obsah

Současnost obce

Obec Borovnice v posledních letech mění svoji tvář. Bylo opraveno spoustu domů a roubených chalup. V posledních letech také prošel výraznými změnami kostel sv. Víta. V roce 1992 byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, v roce 1995 oprava věže a oprava vnější fasády lodě byla provedena roku 2002. V posledních letech, ale omítku na věži poničilo počasí. Vítr strhal kousky omítky a tak je momentálně věž mírně poničená. Možná se v příštích letech opět dočkáme opravy. V letech 2018-2020 byly opraveny varhany, okna v lodi a věži kostela.

V roce 2020 k výročí 300 let od postavení  dostal kostel dárek-nový zvon sv. Vít.

Od roku 2006 je na návrší nad Borovnicí postavený Památník větrného mlýna. Sdružení Větrák při 160. výročí postavil památník kalich hořkosti a naděje větráku. Sdružení Větrák s obcí Borovnice se usilovně snaží tuto jedinečnou památku vrátit zpět do Borovnice. V roce 2013 byla vyhlášena veřejná sbírka na postavení repliky Větrného mlýna v Třešňovce.

V roce 2008 byla provedena oprava dvou Hasičských zbrojnic. Nový kabát dostala Hasičská zbrojnice u kostela a dřevěná zbrojnice s věží na dolenním konci. Na obě zbrojnice byl umístěn znak obce.

Poté byla provedena výměna staré autobusové čekárny u kostela za novou.

V roce 2008 také byla dokončena oprava oken v čp. 226.

Od 1.11.2009 byl na Obecním úřadě zřízen CZECH Point, kde můžete získat například výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového rejstříku řidičů, výpis z rejstříku trestů, provádět autorizovanou konverzi dokumentů atd.

V roce 2010 se SDH Borovnice rozhodl postupně začít opravovat areál středověkého zlatého dolu Marie matky boží v údolí řeky Zlatnice. V roce 2010 vyčistily roubenou studánku, opravily vytlučená okna v kapličce, poklidily celý areál a na pouť uspořádali první Poutní putování do Zlatnice, v roce 2011 při druhém ročníku poutního putování v kapličce vystavily nové obrázky do zastavení křížové cesty, v roce 2012 za pomoci dobrovolníků postavily novou křížovou cestu a v roce 2013 opravily kamenný most ke studánce. Borovničtí hasiči mají v plánu dál se starat o celý areál a v dalších letech chtějí opravit kapličku a do věžičky pověsit zvon.

V roce 2011 bylo největší investiční akcí realizace projektu „Snížení energetické náročnosti

budovy OÚ a MŠ. Budova Obecního úřadu a Mateřské školy dostala nový, dvoubarevný kabát a získala tím úplně nový ráz.

Další investiční akcí v roce 2011 byla realizace projektu z Programu obnovy venkova a to „ Nákup techniky pro LHC Borovnice. V rámci projektu byl zakoupen malotraktor Vega 36HP Comfort od firmy Agroservis Pavel Šálek Prostějov. Pro plnou využitelnost byl ještě zakoupen mulčovač se sběrem a rozmetadlo pro posyp komunikací.

Další zahájenou investiční akcí v roce 2011 bylo zahájení výstavby repliky větrného mlýna. Konkrétně se jednalo o výstavbu parkoviště, opěrné zdi a přístupových chodníků ve Třešňovce.

V červnu 2011 se konaly Oslavy 130. let od založení SDH Borovnice. Oslavy byly pojaté jako velká akce, jakou obec v současné době nepamatuje.

Od 1.6.2012 je v obci zřízena Pošta Partner I., kterou provozuje obec na své náklady.

V roce 2012 byly nainstalovány nové uvítací cedule se znakem obce a také dopravní zrcadla v rizikových místech. V tomto roce byla postavena nová čekárna na vlakové stanici.

Od roku 2013 je v obci zřízeno nové Kadeřnictví Monika. 

V červnu 2013 na pouť se v obci uskutečnilo historicky první setkání všech pěti Borovnic z ČR. Byla to velká akce, která byla spojena se Svatovítskou poutí. Program se odehrával v kostele sv. Víta, na Obecním úřadě, v Restauraci ,,U Myšáka" a u továrny.

V tomto roce byl schválen projekt Obce Borovnice na vybudování kanalizace a ČOV.

V létě roku 2014  byla zahájena prozatím asi největší stavba v Borovnici, která bude ukončena na podzim roku 2015  a tou je výstavba Splaškové kanalizace a ČOV, se kterou by měla jít ruku v ruce i výstavba vodovodu. 

V roce 2014 byl v Třešňovce zrealizován základový kříž pro nový větrný mlýn. Pokud se vše zadaří tak v roce 2016 by jsme se mohli dočkat stavby větrného mlýna.

Během léta 2015 ČD postavili nové nástupiště s osvětlením u vlakové stanice. Nástupiště získalo nový a moderní ráz.

Od srpna 2015 můžeme jezdit po nové silnici. Nový asfaltový koberec v celé šířce vozovky byl položen od továrny k bývalému kravínu.

V srpnu 2015 byla na tradiční pouti do Zlatnice představena nová střecha, která nyní zdobí kapličku ve Zlatnici.

Na podzim 2015 byla dokončena stavba vodovodu a ČOV s kanalizací. 

V roce 2020 byla započata kompletní rekonstrukce továrny, kterou nyní

vlastní firma Suchánek & Walraven, s.r.o..

V roce 2020 byla kompletně vyměněna stará krytina za novou na střeše čp. 226.

V roce 2020 byla dostavěna replika větrného mlýna. Pro obec to je nová dominanta. 27. 6. 2022 proběhla velká akce u mlýna: Slavnostní ukončení stavby větrného mlýna. Tuto akci navštívilo stovky lidí. Tak velkou návštěvnost na akcích v Borovnici nepamatujeme.

V roce 2020 za finanční podpory Královehradeckého kraje byla pořízena nová okna ve věži kostela, okno nad vstupem do kostela, zasíťování oken v lodi kostela a nová kovová mříž na dveřích na chór.  Největší dar k výročí 300 let od stavby kostela, na kterém se finančně podílel kraj a spousta štědrých lidí, je nový zvon sv. Vít.

V prosinci 2020 byla dokončena rekonstrukce prostranství u kostela. Bylo provedeno zpevnění celé plochy pro parkování osobních automobilů a vytvořen okrasný záhon podél silnice.

V roce 2021 započala rekonstrukce prostranství před obecním úřadem. Byla zvětšena parkovací plocha.

V červnu 2021 byla obnovena tradice pořádání Svatovítské pouti. Pouť má novou formu bez kolotočů a pořádá se v areálu u větrného mlýna. Program je vždy velice pestrý jak pro děti tak dospělé. Jsme rádi, že se dobrovolníkům a Spolku Větrák s finanční podporou obce Borovnice podařilo tradici poutě do Borovnice vrátit.

V roce 2022 prošel obchod v čp. 259 rozsáhlou rekonstrukcí (zazdění výloh, výměna oken a dveří, nová střecha a oprava interiéru).

V roce 2022 byly instalovány po obci nové vývěsní tabule a kaplička ve Zlatnici má nové vchodové dveře.

V listopadu 2022 se podařilo zrealizovat stavbu dětského hřiště.

Na podzim roku 2023 se zvětšilo a nově opravilo prostranství před obecním úřadem a chodník před Mateřskou školou. 

V Borovnici jsou 3 aktivní spolky a to SDH Borovnice, Klub důchodců, který v obci funguje od roku 2008 a Spolek Větrák.

Kulturní akce zajišťuje Obec, SDH Borovnice, Spolek větrák a dobrovolníci.

Klub důchodců se věnuje celoročnímu setkávání seniorů v klubovně na Obecním úřadě. Během roku plánují různé výlety, dovolené a společné akce.

Hlavní snahou Sdružení Větrák je vrátit větrný mlýn zpět do Borovnice (v roce 2020 se vše zdárně povedlo). Vždy na Nový rok a v létě pořádají vzpomínkovou akci na Větráku. 

V obci fungují tyto firmy: Suchánek & Walraven, s.r.o., Betonservis s.r.o., Mipav s.r.o., Zednictví a izolatérství Josef Stránský, Instalatér Špatný, Floristické a zahradnické služby Dagmar Bušáková, Autoklempířství Miroslav Prokop a Klempířství Minařík.

Ubytovat se můžete v Restauraci*Penzion "U Myšáka".

Občerstvit se můžete v Restauraci "U Myšáka" a v Hostinci "Na konci".

Obchod potravin: Samoobsluha čp. 259