Přejít na obsah

Cena vodného a stočného na rok 2023

 Eva Tajbrová  Důležité

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2023

Obec Borovnice jako provozovatel Vodovodu a Kanalizace Borovnice vyhlašuje na základě kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 7.12.2022 tyto ceny za dodávku pitné vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2023.

Ceny vodného a stočného s platností od 1.1.2023

Text

Cena v Kč za 1 m3 bez DPH

Cena v Kč za 1 m3 s DPH

VODNÉ

19,-

20,90

STOČNÉ

33,57

36,93

 

Aktuality