Přejít na obsah

Poplatek za svoz komunálního odpadu

 Martin Kühnel
 • Poplatek za svoz komunálního odpadu

  Výše poplatku je stanovena na částku 550 Kč za osobu trvale žijící v obci a za rekreační objekt.

  Poplatník:

  a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2021.

  Po zaplacení poplatku bude na Obecním úřadě vydána známka na popelnici pro rok 2021.

 • Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě nebo elektronicky převodem na bankovní účet. Preferujeme platbu převodem.

  Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 25727601/0100

  Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná.

Aktuality