Vítejte na oficiálních stránkách Obce Borovnice okres Trutnov.
Menu
Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

 *Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím se podávají

1. Osobně: na Obecním úřadě:

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

2. Telefonicky: pevná linka - 499 691 281

3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@borovnice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

*Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

*Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě:

pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

středa 8:00-12:00 13:00-17:00

Telefonické podání: pevná linka - 499 691 281

Poštou na adresu Obecní úřad Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

Elektronicky na e-mail: obec@borovnice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: 7qfa7cb

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,

jaká konkrétní informace je požadována,

kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

*Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

*Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě

Poštou na adresu: Obecní úřad Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

*Sazby za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

*Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

Vzor licenční smlouvy

*Poskytnuté informace

Odpoved_01_2019

*Výroční zprávy o poskytování informací

Vyrocni_zprava_zak_c106_1999




Tisková zpráva | Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 6453 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Z úřední desky
Kalendář akcí

5. 6. 2020 Lázeňská tančírna u Myšáka

20. 6. 2020 Posvěcení obecního zvonu (Svatovítská pouť)

Větrný mlýn Borovnice

Více informací najdete po kliknutí na odkaz níže.

Větrný mlýn

Geoportál Obce Borovnice
Malované mapy
FACEBOOK

Obrazek

RSS kanál
Elektronická podatelna
e-podatelna@borovnice.cz

Informace o provozu elektronické podatelny.
Foto dne
45 Kyselo 2013
V cíli
zobrazení: 1102
známka: 0
Inzeráty
Nejsou žádné inzeráty.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Layout freestyle2008o vytvořil (c) Jakub Víšek. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server ADMINISTRACE