Vítejte na oficiálních stránkách Obce Borovnice okres Trutnov.
Menu
Turistické zajímavosti

Kostel sv. Víta

 Povídání o borovnickém kosteluV letech 1719-1722 byl v Borovnici postaven kostel. Farnost byla až do r. 1787 spravována z Pecky, kdy byla v Borovnici zřízená tzv. "lokálie". Farní budova byla postavena roku 1854. V tomto období byl rovněž renovován i kostel do současné podoby. Novější oprava kostela se uskutečnila v několika etapách. Vnitřní výmalba pochází z roku 1971 od pana Ulricha z Čisté, rekonstrukce elektrických rozvodů byla uskutečněna roku 1992, oprava věže 1995, oprava vnější fasády lodě roku 2002.

Kostel stoji ve středu obce při hlavní silnici, obklopen hřbitovem. Hřbitovní zeď je postavena z velkých pískovcových kvádrů, mimo funkce ohrazení také zpevňuje vyvýšený terén kolem kostela. Stavba je orientovaná kněžištěm na východ a vstupem na západ, zbudována v klasicistním slohu, s předsunutou věží na západě a trojbokým presbytářem na východě. Na severu je k presbytáři přimknutá zákristie s oratoří a k věži kostela schodiště vedoucí na kůr a do zvonice. Zdivo je hladce omítnuté, jen nároží, podstřešní římsa a věžní patra jsou zdobena světlejšími a vystouplými lizénami. Výrazným dekorativním prvkem je ostění z červeného pískovce u všech průrazu budovy.

V hlavním průčelí kostela je věž, založená na pravoúhlé základně. Završena je čtyřrohou helmicí krytou šablonami. V jejím vrcholu je dvouramenný kříž s makovicí. Pod helmicí věže je zvonice s okny krytými žaluziemi. Schodiště věže osvětlují malá kruhová okna umístěná ze tří stran věže a jedno půlkruhové okno v čele. U paty věže je hlavní vstupní portál. Okna s portálem mají

kamenné ostění bez výrazných dekorativních prků. Do kostela se vchází západní stranou, průčelím pod věží. Vstupy z boku lodě jsou málo užívané. Střecha lodě je šikmá, sedlová, nad presbytářem zvalbena. Pokrytá je čtvercovými šablonami. Ve hřebenu nad presbytářem je malá cibulová věžička s lucernou pro sanktusový zvon. Podkrovní prostor je prosvětlen několika světlíky. Předsíň zákristie a schodiště do věže kostela jsou zastřešeny pultovými střechami krytými šablonami.

Za vstupním portálem je nevelká předsíň, vytvářející závětří lodě kostela. V této zadní části lodě je nad vchodem v patře varhanní a pěvecký kůr nesený sloupy. Loď je opatřena plochým omítnutým

stropem, ozdobeným několika drobnými medailony. Na stěnách lodě jsou rozmístěny obrazy křížové cesty. Do lavic se vstupuje jen z jedné stany, druhá strana je přiražena ke stěně. Vpředu lodě jsou dva boční oltáře. Na levé straně půlkruhového vítězného oblouku je kazatelna.

V lodi je šest oken, po třech ze severu a z jihu. Presbytář je prosvětlen jedním jižním oknem. Okna jsou půlkruhová, skládaná z menších tabulek čirého skla. Tabulky jsou osazeny v členěných dřevěných rámech. Zákristie a její oratoř mají okna čtvercová. Ostění oken je kamenné. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s lunetovými výsečemi z části i pruskou klenbou. Klenba je ozdobena malovaným výjevem z Knihy zjevení. Hrany výsečí jsou barevně i profilově zdůrazněny. Na severní straně kněžiště je přístup do zákristie. Na téže straně je oratoř přístupná ze zákristie. Na jižní protilehlé straně je zpovědnice, zapuštěná do široké boční zdi. Umístění zpovědnice do prostoru

kněžiště nebývá časté, mohlo se tak stát při pozdější přestavbě budovy. Prostor kněžiště prosvětluje jediné okno na jižní straně. Většina inventárního vybavení je původní. Pochází z poloviny devatenáctého století a je v klasicistním slohu. Hlavní oltář s postranními bránami nese obraz svatého Víta. Postranní oltář vpravo je zasvěcen Janu Nepomuckému a vlevo Panně Marii. Část novějšího inventáře, jako předsunutý oltář a podobně, odpovídá úpravám po II. vatikánském koncilu. Věž kostela nesla do druhé světové války tři zvony, dva z nich byly zrekvírovány.

V kostele jsou pravidelně každou středu a neděli sloužené mše svaté. Mše se konají také o Velikonocích, Vánocích, na pouť a posvícení.

 

GPS: 50°30'34.0"N, 15°36'45.9"E

 

 

Část textu je zkopírována z www.trutnovsko.net – kostely okresu

 

 


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 13. 09. 2013 | 9054 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Z úřední desky
Kalendář akcí

5. 6. 2020 Lázeňská tančírna u Myšáka

20. 6. 2020 Posvěcení obecního zvonu (Svatovítská pouť)

Větrný mlýn Borovnice

Více informací najdete po kliknutí na odkaz níže.

Větrný mlýn

Geoportál Obce Borovnice
Malované mapy
FACEBOOK

Obrazek

RSS kanál
Elektronická podatelna
e-podatelna@borovnice.cz

Informace o provozu elektronické podatelny.
Foto dne
Borovnice - 15
Borovnice
zobrazení: 1168
známka: 0
Inzeráty
Nejsou žádné inzeráty.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Layout freestyle2008o vytvořil (c) Jakub Víšek. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server ADMINISTRACE