Vítejte na oficiálních stránkách Obce Borovnice okres Trutnov.
Menu

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 57 nalezených)

| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-57 |
Poskytování informací

Sazebník úhrad

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zveřejňování informací provádí Obec Borovnice na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 6362 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Poskytování informací

Příjem žádostí a informace

  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k obci nebo jeho orgánům je možno na Obecním úřadu Borovnice, na adrese Borovnice č. 39, PSČ 544 77.

Podání je možno učinit osobně, poštou nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti obce, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy.

Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna obecního úřadu, umístěná na uvedené adrese.

Obec je povinna vydávat potvrzení, vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.

Hospodaření obce upravuje ustanovení § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Pravomoc zastupitelstva obce je upravena v ustanovení § 84 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce je upraven v ustanovení § 123 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce je upraven v ustanovení § 126 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu.

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce, starosta.

Proti obecního úřadu při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoţo rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze kdykoli podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 5912 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Poskytování informací

Poskytování informací

 Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu

  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
    Obecní úřad Borovnice
    Borovnice 39
    544 77 Borovnice

  • e-mailem: obec@borovnice.cz

  • telefonicky na tel. čísle: +420 499 691 281

úřední hodiny:

pondělí 17:00-19:30

středa 17:00-19:30


Tisková zpráva | Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 4981 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Poskytování informací

e-podatelna

 Adresa e-podatelny:

e-podatelna@borovnice.cz


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 15. 09. 2013 | 4735 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 7650 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Komise a výbory

Zastupitelé:

Finanční výbor: Ing. Lucie Bartošová

Kontrolní výbor: Pavel Votoček

Komise životního prostředí: Martin Vočka

Správce webových stránek, tvorba zpravodaje: Martin Kühnel

Sociální komise: Hana Votočková

Zápisy ze zasedání zastupitelstva, tvorba zpravodaje: Bohuslava Hrdinová


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 4973 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Starosta a místostarosta

Starosta:

Eva Tajbrová, uvolněná

Místostarosta:

Martin Vočka, neuvolněný


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 7185 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Místní poplatky

V obci se vybírají tyto poplatky:

- Poplatek ze psů

- Poplatek za užívání veřejného prostranství

- Poplatek ze vstupného

- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Poplatek za hrobové místo

Podrobné informace o místních poplatcích naleznete ZDE

Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě a nebo elektronicky převodem na bankovní účet.

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 25727601/0100

Jako Variabilní symbol použijte Číslo popisné a do poznámky napište o jaký poplatek se jedná. 


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 05. 09. 2013 | 5429 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Obecní úřad

Kontakt

Obecní úřad Borovnice

Borovnice čp. 39

544 77 BOROVNICE

telefon: +420 499 691 281

FAX: +420 499 691 037

web: http://www.borovnice.cz

e-mail: obec@borovnice.cz

datová schránka: 7qfa7cb

elektronická podatelna: e-podatelna@borovnice.cz

bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Nová paka

číslo účtu: 25727601/0100 - běžný účet


| Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 29. 08. 2013 | 14584 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a nařízení zastupitelstva Obce Borovnice

Zde naleznete obecně závazné vyhlášky vydané zastupitelstvem Obce Borovnice.


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 08. 07. 2013 | 5312 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Czechpoint informace

 


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 26. 06. 2013 | 4356 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

 


Tisková zpráva | Autor: Martin Kühnel | Vydáno dne 26. 06. 2013 | 5874 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Kanalizace

Pro občany máme jednu příznivou zprávu. Projekt Obce Borovnice na vybudování kanalizace a ČOV byl schválen.


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 07. 05. 2013 | 1352 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Možné omezení spojů od 9.6.2013

Společnost OREDO navrhuje  z důvodu snížení nákladů omezení dotování některých spojů na území kraje. Naší obce se týká omezení dotování spoje Jilemnice - Hradec Králové a Hradec Králové - Jilemnice s odjezdem z Hradce Králové ve 10:08 příjezdem do Jilemnice v 11:05 a spoje s odjezdem z Jilemnice ve 13:05 a příjezdem do Hradce Králové v 15:05.


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 17. 04. 2013 | 1088 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Kontejnery na velkoobjemový odpad

V následujícím článku popíšeme itinerář svozu velkoobjemových kontejnerů v roce 2013. Dále termíny svozu nebezpečných odpadů a zahájení letního svozu komunálního odpadu.

Letní svoz bude zahájen 11.4.2013 a pak každých čtrnáct dní. 18.4.2013 nebude odpad odvážen.


Tisková zpráva | Autor: Ing. Josef Bušák | Vydáno dne 15. 04. 2013 | 1160 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-57 |

Z úřední desky
Kalendář akcí

22. 2. 2019 Fotbalový ples

16. 3. 2019 Maškarní bál pro děti

16. 3. 2019 Maškarní pro dospělé

13. 4. 2019 Divadelní představení

21. 4. 2019 První jarní výstup na Čisteckou hůru

18. 8. 2019 Pouť do Zlatnice

Geoportál Obce Borovnice
Malované mapy
FACEBOOK

Obrazek

RSS kanál
Elektronická podatelna
e-podatelna@borovnice.cz

Informace o provozu elektronické podatelny.
Foto dne
Borovnice - 4
Borovnice
zobrazení: 853
známka: 0
Inzeráty
Nejsou žádné inzeráty.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Layout freestyle2008o vytvořil (c) Jakub Víšek. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server ADMINISTRACE