Zastupitelstvo obce

Autor: Martin Kühnel <m.kuhnel@seznam.cz>, Téma: Povinné informace, Vydáno dne: 01. 11. 2018

Ve volbách konaných ve dnech 5.-6. 10. 2018 bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce. Na ustavujícím zasedání nově vzniklého zastupitelstva byli zastupitelé zvoleni v následujících funkcích:Funkce Jméno
Starostka obce Eva Tajbrová
Místostarosta obce, výbor životního prostředí Martin Vočka
Zastupitel, předseda kontrolního výboru Dana Vočková
Zastupitelka, předsedkyně finančního výboru Ing. Lucie Bartošová
Zastupitelka, předsedkyně sociálního výboru Hana Votočková
Zastupitel, administrátor webových stránek obce, šéfredaktor zpravodaje Martin Kühnel
Zastupitelka, zápisy ze zasedání zastupitelstva, kontrola a tisk zpravodaje Bohuslava Hrdinová